Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti prava pacijenata

Petrovac – Izbori za odbornike
22/06/2012
Pirot – Izbori za odbornike
22/06/2012

Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti prava pacijenata

print

Agencija za borbu protiv korupcije analizirala je Nacrt zakona o zaštiti prava pacijenata. Mišljenje o Nacrtu zakona prosledila je Ministarstvu zdravlja, a ovo su zaključci do kojih je Agencija došla nakon izvršene analize Nacrta:

  • Iako je obrazloženjem Nacrta Zakona o zaštiti prava pacijenata, kao i samim nazivom proklamovan cilj ovog akta, a to je zaštita prava pacijenata, Agencija smatra da postojećim Nacrtom zakona nije moguće ostavriri ovakav cilj s obzirom na to da tekst ne sadrži odredbe kojim se uređuje način ostvarenja utvrđenih prava, a sa druge strane, nije ustanovljena obaveza za zdravstvene ustanove da poštuju prava pacijenata, odnosno sankcije za kršenje, odnosno nepoštovanje propisanih prava pacijenata.
  • Ovim Nacrtom je potrebno detaljno urediti institute zaštitnika prava pacijenata i Saveta za zdravlje, njihovu nadležnost, finansiranje, procedure postupanja kao i način izbora. Ukoliko se ova pitanja ne urede, dovodi se u pitanje mogućnost primene ovog Zakona.
  • Potrebno je brisati odredbe Nacrta zakona koje utvrđena prava pacijenata ograničavaju materijalnom situacijom ili odredbama drugih zakona, npr. utvrđeno je pravo na dostupnost zdravstvene zaštite u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.

Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti prava pacijenata