Lokalni antikorupcijski plan

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) je dokument u kojem se identifikuju oblasti, procesi, procedure i nadležnosti u jedinicama lokalnih samouprava (JLS) kod kojih postoji rizik za nastanak korupcije i kojim se predlažu načini za upravljanje tim rizicima. Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23 predviđa da sve JLS izrade LAP i formiraju telo za njegovo praćenje (aktivnost 2.2.10.37).

Dokumenti

Izveštaji

Kampanja