Локални антикорупцијски план

Локални антикорупцијски план (ЛАП) је документ у којем се идентификују области, процеси, процедуре и надлежности у јединицама локалних самоуправа (ЈЛС) код којих постоји ризик за настанак корупције и којим се предлажу начини за управљање тим ризицима. Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23 предвиђа да све ЈЛС израде ЛАП и формирају тело за његово праћење (активност 2.2.10.37).

Документи

Извештаји

Кампања