Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Agencija na regionalnoj konferenciji o prevenciji korupcije
18/11/2014
Održan treći trening za trenere u Nišu
01/12/2014

Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva

print

DSCN1467Agencija za borbu protiv korupcije održala je Koordinacioni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) u saradnji sa Vladinom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, 19. novembra u Palati „Srbija“.

Na sastanku je o modelima uključivanja OCD u kreiranje javnih politika govorila Milena Banović iz Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, koja je ujedno predstavila i Smernice za uključivanje OCD u proces donošenja propisa. O modelu učešća OCD u praćenju primene javnih politika govorio je Miloš Mojsilović, iz Agencije za borbu protiv korupcije, koji je predstavio primer Agencije koja je pozvala OCD da učestvuju u izradi alternativnog izveštaja o primeni Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Pored toga, predstavio je i predstojeće aktivnosti vezane za meru iz Akciog plana koje se tiču izrade lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i mogućnosti uključivanja OCD u proces izrade, odnosno primene ovih planova.

Predstavnici organizacija civilnog društva učestvovali su i u diskusiji o pitanjima umrežavanja organizacija koje se bave projektima borbe protiv korupcije, o integritetu OCD koje učestvuju u tim projektima, o razmeni dobrih praksi i drugih informacija, kao i o drugim temama vezanim za problem korupcije u društvu.

Predstavnici 20 organizacija civilnog društva pozvani su da informacije o ovom događaju proslede putem svojih mreža i drugim organizacijama, kao i da se uključe u dalju komunikaciju i razmenu informacija i dobrih praksi sa Agencijom za borbu protiv korupcije, a posebno u procesu pripreme narednog koordinacionog sastanka, ali i drugih predstojećih aktivnosti.

Koordinacioni sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine.

Audio zapis

Foto galerija