Jedanaesta sednica odbora Agencije

P1200424
Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Poreske uprave i Agencije za borbu protiv korupcije
13/03/2014
Pres januar 2011.
15/03/2011

Jedanaesta sednica odbora Agencije

print

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije odlučio je na današnjoj sednici da od Ustavnog suda Srbije zatraži integralni tekst rešenja kojim je odlučeno o donošenju privremene mere kojom je obustavljeno izvršenje radnji na osnovu člana 82. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Odbor je ukazao da mu je blokiran rad na odlučivanju po žalbama na odluke koje su donete pre donošenja privremene mere a odnose se na funkcionere zatečene na više funkcija 1. januara, na početku primene Zakona.

Odbor je na današnjoj sednici takođe usvojio saopštenje u kome se ukazuje da da zakonsko ograničavanje prava javnih funkcionera na obavljanje više od jedne funkcije ne može predstavljati akt diskriminacije u smislu odredbe čl. 21. Ustava koje garantuju jednakost svih pred Ustavom i zakonom i zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu.

Ustavni sud je, naime, u delu odluke od 20. maja 2010. godine koji je objavljen na sajtu Suda, naveo da je ona zasnovana na na oceni da se osnovano postavlja pitanje jednakosti pravnog položaja svih lica na javnim funkcijama, a time i pitanje saglasnosti osporenih odredaba Zakona sa odredbama čl. 21. Ustava.

Ograničavanje prava javnih funkcionera na obavljanje više od jedne funkcije samo je primena čl. 6. Ustava kojim se propisuje da niko ne može vršiti javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovom drugom funkcijom i da se postojanje sukoba interesa uređuje Ustavom i zakonom.

O nejednakosti pred zakonom moglo bi se govoriti upravo u slučaju nejednakog pravnog tretmana funkcionera koji su više funkcija stekli pre početka primene Zakona i onih koji više od jedne funkcije nameravaju da obavljaju posle početka primene Zakona.