Актуелни информатор

Назив органа:

Агенција за спречавање корупције

Адреса седишта:

Царице Милице бр. 1, 11000 Београд

Матични број:

17750763

Порески идентификациони број:

106106566

Адреса за пријем електронских поднесака:

office@acas.rs

Документ можете преузети овде:

  Информатор о раду АСК – ћирилица (3. септембар 2021.)

  Информатор о раду АСК – ћирилица (3. септембар 2021.)

  Informator o radu ASK  – latinica (3. septembar 2021.)

  Informator o radu ASK – latinica (3. septembar 2021.)

 


Архива Информатора о раду