2021.

  Извештај о раду за 2021. Агенције за спречавање корупције

  Извештај о спровођењу Ревидираног акционог плана за Поглавље 23-Потпоглавље Борба против корупције

Annual Report 2021 APC „Unofficial translation“.

  Report RAP23  „Unofficial translation“.

————————————————————————————————————————————————————————–

2020.

  Извештај о раду за 2020. Агенције за спречавање корупције

  Извештај о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23-потпоглавље борба против корупције

  Annual_Report_2020_APC_  „Unofficial translation“.

  Report RAP23  APC   „Unofficial translation“.

___________________________________________________________________________________________________

2019.

Извештај о раду за 2019. Агенције за борбу против корупције

Annual Report of the ACA (2019)

___________________________________________________________________________________________________

2018.

Извештај о раду за 2018. Агенције за борбу против корупције

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење

English

Annual Report of the ACA (2018)

_________________________________________________________________________________________________________

2017.

Извештај о раду за 2017. Агенције за борбу против корупције

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење

__________________________________________________________________________________________________________

2016.

Извештај о раду за 2016. Агенције за борбу против корупције

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције  у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Ревидираног акционог плана за њено спровођење

English

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia for the Period 2013 – 2018 and the Revised Action Plan for Its Implementation for the Year of 2016.

_________________________________________________________________________________________________________

2015.

Извештај о раду за 2015. Агенције за борбу против корупције и Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење  

English

  Report on the Implementation of the National Anti Corrution Strategy in the Republic of Serbia for the Period 2013 – 2018 and the Revised Action Plan for its Implementation for the Year of 2015


2014.

Извештај о раду за 2014.

Извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење

English

Report on the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy in the Republic of Serbia 2013-2018 and the Action Plan for the Implementation of the National Anti-Corruption Strategy

Превод овог извештаја на енглески језик, лектура текста и штампање финансирани су као део пројекта „Подршка јачању механизама превенције корупције и институционалном развоју Агенције за борбу против корупције“ који подржава Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.


2013.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2013. и  извештај о спровођењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана за 2013. годину.

 

English

Annual Report of the ACA (2013)

This publication and its translation in English are made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this publication is the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


2012.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2012. годину

Годишњи извештај о спровођењу Стратегије за 2012. годину

 

English

Annual Report of the ACA (2012)

Report on the Implementation of the National Anti-corruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anti-corruption Strategy (2012)

This publication and its translation in English are made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The content of this publication is the responsibility of the authors and does not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.


2011.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2011. годину

Анекс 1 – Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана

Анекс 2 – Израда контролних картица за верификацију и допуну нацрта Планова интегритета

 

English

Annual Report of the ACA

Report on the implementation of the Strategy

The translation of this publication is funded by the EU funded project „Fight against Corruption – Support to the Establishement of Anti-corruption Agency“ Views and opinions in this publication are sole responsibility of the Anti-corruption Agency of the Republic of Serbia and cannot be attributed the European Union.


2010.

Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину

Анекс 1 – Извештај о спровођењу Националне стратегије и Акционог плана

Анекс 1 – Табеларни приказ

Анекс 2 – Извештај о раду Одељења за решавање о сукобу интереса за 2010. годину

Анекс 3 – Извештај о извршењу буџета Агенције за 2010. годину

 

English

Annual Report of the Anticorruption Agency for 2010

Report on the Implementation of the National Anticorruption Strategy and Action Plan for the Implementation of the National Anticorruption Strategy

Print of this publication is funded by United Nation Development program in Serbia. The views expressed in publication are the Anticorruption Agency’s and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or its Member States.