Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije
01/09/2021
Od početka primene Zakona o sprečavanju korupcije otvoreno 10.000 naloga na Portalu za obuke
10/09/2021

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u službi Agencije