Finansiranje političkih subjekataDOKUMENTAOVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA


Izveštaj o kontroli finansiranja troškova političkih subjekata za izbor odbornika u opštine Mionica i Negotin za 2021. godinu

Izveštaj o kontroli finansiranja troškova političkih subjekata za izbor odbornika u Skupštinu grada Zaječara, opštinu Kosjerić i opštinu Preševo za 2021. godinu

Izveštaj o kontroli finansiranja troškova političkih subjekata za izbor odbornika u Skupštinu grada Šapca za 2020. godinu

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih aktivnosti za 2020. godinu – Izveštaj o kontroli troškova izborne kampanje u 2020. godini

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih aktivnosti u 2020. godini  – Izveštaj o kontroli godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata u 2019. godini

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata za 2018. godinu

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata – kampanje za izbor odbornika Skupština opština Aranđelovac, Bor, Doljevac, Kula, Kladovo, Lučani, Majdanpek, Preševo, Smederevska Palanka i Gradska opština Sevojno – 2018. godine

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih aktivnosti političkih subjekata – kampanja za izbor odbornika Skupštine grada Beograda – 4. marta 2018.

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata za 2016. godinu

Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine

Izveštaj o kontroli troškova izborne kampanje 2016. godine.

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2015. godini

Izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata u 2014. godini

Izveštaj o finansiranju političkih aktivnosti u izbornim kampanjama u prvoj polovini 2014. godine

Ispravka na strani 36Izborna kampanja 2020. godine (saopštenja, odluke Agencije)

 

Izbori za odbornike u Skupštinu gradske opštine Kostolac, i opštinama Mionica, Negotin, Pećinci i Preševo održani su 24. decembra 2017. godine.

Shodno članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj kampanji imaju obavezu da Agenciji za borbu protiv korupcije podnesu izveštaje o troškovima izbornih kampanja, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.

Rok za podnošenje izveštaja političkih subjekata o troškovima izborne kampanje u Mionici i Negotinu ističe 24. januara 2018. godine.

Konačni rezultati izbora u Kostolcu i Pećincima još nisu objavljeni u službenom glasilu, dok će izbori za odbornike u Skupštinu opštine Preševo biti ponovljeni 14. januara 2018. godine.

Politički subjekti i javnost biće naknadno obavešteni o roku za podnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje u Kostolcu i Preševu.Agencija za borbu protiv korupcije je na konferenciji održanoj 9. decembra 2013. godine predstavila publikaciju Kontrola finansiranja političkih subjekata.

Kontrola finansiranja političkih subjekata

The Oversight of the Financing of Political Entities

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Prevod na engleski jezik omogućila JRGA.Agencija za borbu protiv korupcije je na konferenciji održanoj 31. maja 2013. godine predstavila Prvi izveštaj o kontroli troškova političkih subjekata – izborne kampanje nakon izbora održanih 2012. godine.

Prvi izveštaj o kontroli finansiranja političkih subjekata – izborne kampanje 2012.

The First Report on Oversight of Political Entities 2012 Election Campaigns Cost

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Prevod na engleski jezik omogućila JRGA.Spisak političkih stranaka i odgovornih lica protiv kojih je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja izveštaja I2 o troškovima u izbornoj kampanji – 28. 10. 2013.

Izmene i dopune pravilnika o evidencijama priloga i imovine, godišnjem finansijskom izveštaju i Izveštaju o troškovima izborne kampanje političkog subjekta – 6. 4. 2013.NAJČEŠĆA PITANJA POLITIČKIH STRANAKA