11 events found.

Seminar za predstavnike političkih stranaka i grupa građana

JRGA, Cara Uroša 9, Beograd 10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:20 – 11:00 Prijava učesnika Uvodna reč Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti – Prilozi fizičkih i pravnih lica, računi za redovan rad i izbornu kampanju, ovlašćeno lice u političkom subjektu, evidencije i izveštavanje, grupe građana kao politički subjekti, […]

Seminar za predstavnike političkih stranaka i grupa građana

JRGA, Cara Uroša 9, Beograd 10:00 – 10:10 10:10 – 10:20 10:20 – 11:00 Prijava učesnika Uvodna reč Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti – Prilozi fizičkih i pravnih lica, računi za redovan rad i izbornu kampanju, ovlašćeno lice u političkom subjektu, evidencije i izveštavanje, grupe građana kao politički subjekti, […]