22/01/2016

Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine imali promene u imovini i prihodima u vrednosti više od 4.000 evra, da su dužni da do 31. januara 2016. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama. Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za […]
22/01/2016

OVLAŠĆENA LICA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

Prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti politički subjekti su dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica. Podaci o odgovornom licu u političkom subjektu mogu se […]
20/01/2016

Potpisivanje Memoranduma o saradnji, 20. 01. 2016.

20/01/2016

Memorandum o saradnji sa kolegama iz Makedonije

Danas je u Beogradu potpisan Memorandum o saradnji između Državne komisije za sprečavanje korupcije Republike Makedonije i Agencije za borbu protiv korupcije. Memorandum su potpisali predsednik Komisije, Goran Milenkov i direktorka Agencije, Tatjana Babić. Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji je razmena iskustava, informacija i tehničke pomoći, kao i podrška unapređenju rada […]
20/01/2016

Treća godina primene Smernica

Polazeći od toga da je civilno društvo jedan od strateških partnera države u borbi protiv korupcije i jačanju društvenog integriteta i sledeći primer Kodeksa dobre prakse kao referentnog dokumenta Saveta Evrope zasnovanog na principima otvorenosti, poverenja, odgovornosti i nezavisnosti, Agencija za borbu protiv korupcije je 16. januara 2013. godine donela […]
19/01/2016

Mišljenje o Predlogu zakona o policiji – otkloniti rizike korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je 18. januara 2016. godine Vladi i Narodnoj skupštini mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o policiji. Predlog zakona sadrži izvesne novine koje mogu biti od značaja za prevenciju korupcije. Preciznije, Predlogom zakona predviđeno je uvođenje testa integriteta, analize rizika od […]
18/01/2016

Mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Narodnoj skupštini i Vladi mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju. Agencija za borbu protiv korupcije smatra da je zakonskim odredbama pored ostalog neophodno predvideti obavezu državnih organa da oglašavanje u medijima vrše bez ugovaranja usluga posredničkih agencija; propisati […]
15/01/2016

Slučaj Tatjane Đakonov

Agencija za borbu protiv korupcije podseća da je uloga uzbunjivača od neprocenjivog značaja za otkrivanje korupcije. Kako bi građani bili ohrabreni da javno progovore o korupciji neophodno je da nakon toga usledi adekvatna reakcija institucija. Za efikasnu zaštitu uzbunjivača, efikasno otkrivanje i krivično gonjenje dela korupcije neophodna je koordinacija između […]
14/01/2016

Izjašnjenje političke stranke Savez vojvođanskih Mađara povodom raspodele subvencija vlade Mađarske

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je 24. decembra 2015. zahtev za izjašnjenje političkoj stranci Savez vojvođanskih Mađara u vezi sa informacijom plasiranom u medijima da će ova stranka, zajedno sa vladom Mađarske kao donatorom, raspodeljivati subvencije za razvoj preduzetništva u Vojvodini. Savez vojvođanskih Mađara je, 12. januara 2016, u […]