Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite

Obaveštenje za političke subjekte
09/03/2020
Srbija je dobila prvog registrovanog lobistu
12/03/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite

print

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-16/2020-03 su usluge zdravstvene zaštite – sistematski pregled za zaposlene, Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite.