12 krivičnih prijava u 2014. godini kao rezultat kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

Agencija o prijavljenim platama funkcionera
27/10/2014
Agencija povodom Nacrta akcionog plana za poglavlje 23.
30/10/2014

12 krivičnih prijava u 2014. godini kao rezultat kontrole izveštaja o imovini i prihodima funkcionera

print
Agencija za borbu protiv korupcije je tokom 2014. godine podnela 12 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini (član 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije).

Dve nove krivične prijave Agencija je podnela Odeljenju za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva u septembru protiv:

– Milorada Mladenovića, pomoćnika gradonačelnika Grada Leskovca (15.9.2014)

– Milenka Banovića, člana nadzornog odbora Turističke organizacije Beograda (23.9.2014)

Podsećamo da je Agencija za borbu protiv korupcije preostalih deset krivičnih prijava u 2014. godini podnela protiv:

– Saše Ljubinkovića, ranijeg zamenika predsednika Gradske opštine Zemun (5.2.2014)

– Vladana Skadrića, generalnog direktora Javnog preduzeća za skloništa (10.2.2014)

– Đorđa Jovanovića, ranijeg član Komisije za hartije od vrednosti (4.4.2014)

– Slavice Đukić Dejanović, ministra zdravlja (17.4.2014)

– Predraga Peruničića, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta (17.4.2014)

– Gorana Ješića, potpredsednika Vlade AP Vojvodine (17.4.2014)

– Dragoljuba Peurače, ranijeg direktora Inspektorata za rad (17.4.2014)

– Ružice Banjalučkić, sudije Privrednog suda u Beogradu (17.4.2014)

– Aleksandra Vuksanovića, ranijeg direktora RZZO (17.4.2014)

– Miloša Stojanovića, zamenika predsednika Gradske opštine Mladenovac (17.4.2014)

 

U periodu od 1. januara 2014. do 1. oktobra 2014. Agencija za borbu protiv korupcije je, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koji se odnose na registar funkcionera, registar imovine i prihoda funkcionera, kao i evidenciju javnih nabavki, pokrenula 453 postupka radi utvrđivanja postojanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Od toga:

 • 27 zbog kašnjenja funkcionera u prenosu upravljačkih prava (član 35)
 • 4 zbog kašnjenja pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki (član 36)
 • 3 zbog primanja poklona suprotno Zakonu (član 39)
 • 2 zbog kašnjenja organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu (član 43. stav 1)
 • 210 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju (član 43. stav 2)
 • 195 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43. stav 4)
 • 12 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena (član 44. stav 1)

 

Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je 389 mera upozorenja i to:

 • 14 zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku (član 35)
 • 2 zbog primanja poklona suprotno Zakonu (član 39)
 • 6 odgovornom licu u organu u kome funkcioner vrši javnu funkciju zbog neobaveštavanja Agencije u zakonom propisanom roku da je funkcioner stupio na funkciju, odnosno da mu je funkcija prestala (član 43. stav 1)
 • 185 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju (član 43. stav 2)
 • 170 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43. stav 4)
 • 12 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena (član 44. stav 1)

 

Ukupno je izrečeno 11 mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona i to:

 • 6 zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku (član 35)
 • 2 zbog kašnjenja pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki (član 36)
 • 1 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju (član 43. stav 2)
 • 2 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43. stav 4)

 

Ukupno su izrečene 3 mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje i to:

 • 1 zbog neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku (član 35)
 • 1 zbog kašnjenja organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu (član 43. stav 1)
 • 1 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43. stav 4)

 

Podneto je ukupno 114 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu u Beogradu i to:

 • 4 zbog kašnjenja funkcionera u prenosu upravljačkih prava (član 35)
 • 1 zbog kašnjenja pravnog i odgovornog lica u pravnom licu vezano za obaveštavanje Agencije o učešću u postupcima javnih nabavki (član 36)
 • 1 zbog primanja poklona suprotno Zakonu (član 39)
 • 6 zbog kašnjenja organa i odgovornog lica u organu u kom funkcioner vrši funkciju vezano za obaveštavanje Agencije o stupanju/prestanku javne funkcije funkcionera u tom organu (član 43. stav 1)
 • 48 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju (član 43. stav 2)
 • 52 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije (član 43. stav 4)
 • 2 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima zbog bitnih promena (član 44. stav 1)

Nadležnim javnim tužilaštvima podneto je 12 izveštaja zbog postojanja sumnje da su izvršena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a koja nisu predviđena Zakonom o Agenciji. Podneto je i 15 izveštaja nadležnim organima zbog postojanja sumnje da su izvršena krivična dela iz njihove nadležnosti, i to:

 • 11 Upravi za sprečavanje pranja novca
 • 4 Poreskoj upravi

 

* NAPOMENA: Saopštenje je objavljeno u cilju obaveštavanja javnosti o rezultatima rada Agencije. Za sva navedena lica važi pretpostavka nevinosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Rezultati rada Odeljenja za kontrolu imovine funkcionera (do 1. oktobra 2014)

Rezultati rada Odeljenja za registre (1. januar 2013 – 1. oktobar 2014)