Pokrajinski funkcioneri pratili obuku u organizaciji Agencije

“Sprečavanje sukoba interesa, provera imovine i prihoda javnih funkcionera, registri i lobiranje u Republici Srbiji“, naziv je obuke za funkcionere AP Vojvodine, koja je održana u petak 15. oktobra. Vojvođanski funkcioneri upoznali su se sa obavezama u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija javnih funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, prenos upravljačkih prava, obavezama prema Zakonu o lobiranju), prijavljivanju imovine i prihoda, obaveštavanju o stupanju i prestanku javne funkcije, postupanju sa poklonima kao i postupku provere imovine i prihoda…

Saopštenje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije (Službeni glasnik br. 94/21) stupio je na snagu 5.10.2021. godine. Kod prijavljivanja imovine i prihoda Agenciji za sprečavanje korupcije, javni funkcioneri su dužni da prijave i gotov novac, digitalnu imovinu, dragocenosti…

Video galerija

Vidi sve video snimke

Foto galerija