Lobiranje i lobisti - Obaveštenja

OBAVŠTENJE O OTKAZIVANJU OBUKE ZA LOBISTU

Lobiranje 26.09.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije otkazuje Obuku za lobiste zakazanu za 28. i 29. 09. 2023. godine. Nov termin za obuku biće objavljen u kratkom roku.

Opširnije...

OBAVEŠTENJE - OBUKA ZA LOBISTU

Lobiranje 18.09.2023.

Produžava se rok za podnošenje zahteva za pohađanje obuke za lobistu do 22.09.2023. godine.

Opširnije...

TREĆA OBUKA ZA LOBISTU U 2023. GODINI

Lobiranje 06.09.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije, u ovoj godini organizuje treću obuku za lobistu. Obuka će se održati 28. i 29. septembra 2023. godine u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Rok za podnošenje zahteva za pohađanje obuke je 16.09.2023. godine.

Opširnije...

ODRŽANA DRUGA OVOGODIŠNJA OBUKA ZA LOBISTE

Lobiranje 16.06.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije je u okviru svojih nadležnosti i kontinuiranih aktivnosti organizovala još jednu u nizu obuka za lobiste. Dobrodošlicu učesnicima je poželeo direktor Agencije Dejan Damnjanović, a predstavnici Agencije, u skladu za Programom obuke, upoznali su kandidate sa zakonskim okvirom koji uređuje aktivnosti lobiranja,

Opširnije...

OBUKA ZA LOBISTU

Lobiranje 26.05.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije, u ovoj godini organizuje drugu obuku za lobistu.  Obuka će se održati 13. i 14. juna 2023. godine u prostorijama Agencije, Carice Milice 1, Beograd.

Opširnije...

GODIŠNJA KONFERENCIJA EVROPSKE MREŽE INSTITUCIJA SA REGISTROM LOBISTA

Lobiranje 31.03.2023.

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su u onlajn formatu na Godišnjoj konferenciji Evropske mreže institucija koje imaju Registar lobista, održanoj 31. marta. Konferencija je posvećena razmeni iskustava i najboljih praksi u oblasti lobiranja, kao i razmeni informacija o IT platformama za vođenje registara.

Opširnije...

ODRŽANA PRVA OVOGODIŠNJA OBUKA ZA LOBISTU

Lobiranje 22.03.2023.

Agencija za sprečavanje korupcije sprovela je 16. i 17. marta obuku za lobiste, prvu u ovoj godini. Danas je u Agenciji organizovana i provera znanja kandidata, nakon čega je sedmoro polaznika obuke steklo uslov za upis u Registar lobista u Republici Srbiji.

Opširnije...

PRVA OBUKA ZA LOBISTU U 2023. GODINI

Lobiranje 22.02.2023.

Prva obuka za lobistu održaće se u periodu od 16. do 17. marta 2023. godine u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije u Beogradu. Rok za podnošenje zahteva za pohađanje obuke je 6. mart 2023. godine.

Opširnije...

Podnošenje izveštaja o lobističkim aktivnostima

Lobiranje 20.01.2023.

Podsećamo lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje da u skladu sa čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon) najkasnije 31. januara 2023. godine dostave Agenciji pismeni izveštaj o radu za prethodnu godinu sa detaljnim pregledom lobističkih aktivnosti.

Opširnije...

Održana treća obuka za lobistu u 2022. godini

Lobiranje 18.11.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije održala je treću obuku za lobiste u 2022. godini. Sedam polaznika, budućih lobista, tokom dvodnevne obuke poučeno je o lobiranju, pravima i obavezama učesnika u aktivnosti koja je u Republici Srbiji zakonski uređena od 2019. godine. Obuka podrazumeva i proveru znanja kandidata, koji nakon uspešno položenog testa stiču uslov za upis u Registar lobista.

Opširnije...

Održane dve radionice o lobiranju u saradnji sa Privrednom komorom Srbije

Lobiranje 12.10.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije je u saradnji sa Privrednom komorom Srbije održala dve radionice za predstavnike navedene komore, odnosno njihove članove na temu "Lobiranje u Republici Srbiji".

Opširnije...

Treća obuka za lobistu

Lobiranje 07.10.2022.

Nova obuka za lobistu održaće se u periodu od 17. do 18. novembra 2022. godine u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije u Beogradu. Rok za podnošenje zahteva za pohađanje obuke je 07. novembar 2022. godine.

Opširnije...

Održana radionica „Da li je lobiranje u Republici Srbiji počelo?“

Lobiranje 01.06.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije je u sredu, 01.06.2022. godine u prostorijama Palate Srbije organizovala Radionicu pod nazivom „Da li je lobiranje u Republici Srbiji počelo?“ Cilj održavanja prve radionice na temu lobiranja u 2022. godini je bio razmena rezultata, iskustava i izazova svih učesnika u aktivnosti lobiranja tokom primene Zakona […]

Opširnije...

Druga obuka za lobiste u 2022. godini

Lobiranje 10.05.2022.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/22-11 od 14.04.2022. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od 19. do 20. maja 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Zahtev za pohađanje obuke za lobistu […]

Opširnije...

Predstavnice Agencije na međunarodnom vebinaru o lobiranju

Lobiranje 16.03.2022.

Pomoćnica direktora za sukob interesa i pitanja lobiranja Verka Atanasković i pomoćnica direktora za spoljne poslove i strateški razvoj Ivana Cvetković učestvovale su na vebinaru o lobiranju,

Opširnije...

Prva obuka za lobiste u 2022. godini

Lobiranje 24.02.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije 24. i 25. februara 2022. godine, u skladu sa svojim godišnjim planom, sprovodi prvu obuku za lobiste u ovoj godini. Obuka se održava u prostorijama Agencije.

Opširnije...

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Lobiranje 11.01.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije podseća lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje na zakonsku obavezu propisanu odredbama čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i

Opširnije...

Animirani film o lobiranju

Lobiranje 10.12.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je animirani film o lobiranju, sa namerom da upozna javnost, a pre svega potencijalne učesnike u lobiranju sa osnovnim pojmovima i obavezama koje Za

Opširnije...

Radionica o lobiranju – rezultati i očekivanja

Lobiranje 25.11.2021.

U Palati Srbija održana je druga radionica o lobiranju u Republici Srbiji pod nazivom: „Rezultati i očekivanja“ kojoj su prisustvovali predstavnici svih učesnika u aktivnosti lobiranja koji s

Opširnije...

“Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji” – iskustva Agencije

Lobiranje 15.10.2021.

Na konferenciji “Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji”, koju je organizovala nevladina organizacija “Transparentnost Srbija”, učestvovali su predstavnici Agencije za sprečavanje

Opširnije...

Održana međunarodna onlajn radionica o lobiranju

Lobiranje 23.06.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, međunarodnu onlajn radionicu sa ciljem unapređenja znanja, kao i razmene iskustava i primera dobre prakse

Opširnije...

Održana druga onlajn radionica o lobiranju

Lobiranje 08.06.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, drugu onlajn radionicu posvećenu lobiranju u Srbiji, sa ciljem upoznavanja potencijalnih učesnika u lobiran

Opširnije...

Onlajn radionica o lobiranim licima

Lobiranje 28.05.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je, uz podršku Misije OEBS u Srbiji, onlajn radionicu posvećenu primeni Zakona o lobiranju, sa ciljem jačanja svesti, integriteta i odgovornosti

Opširnije...

Održana radionica „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“

Lobiranje 22.04.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je Radionicu „Lobiranje u Srbiji – iskustva i izazovi“. Cilj održavanja prve od četiri planirane radionice za 2021. godinu, je razmena iskusta

Opširnije...

U toku Druga ovogodišnja obuka za lobistedine

Lobiranje 02.04.2021.

Predstavnici Agencije sprovode drugu od ukupno šest obuka za lobiste, koliko će ih organizovati u ovoj godini. Obuka se održava u Palati Srbija, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Deset

Opširnije...

Obaveštenje o održavanju obuke za lobiste

Lobiranje 18.03.2021.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/21-11 od 08.03.2021. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 01. do 02. aprila

Opširnije...

Obaveštenje o održavanju obuke za lobiste

Lobiranje 08.03.2021.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/21-11 od 08.03.2021. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 01. do 02. aprila

Opširnije...

Obaveštenje o narednim obukama za lobiste

Lobiranje 23.02.2021.

Agencije za sprečavanje korupcije obaveštava zainteresovane da je utvrdila plan održavanja obuka za lobistu u narednom periodu: – Obuka za lobistu održaće se od 01. do 02. aprila 2021. godine

Opširnije...

Danas i sutra Prva obuka za lobistu u 2021. godini

Lobiranje 17.02.2021.

U prostorijama Palate Srbije počela je celodnevna dvodnevna obuka za lobistu (17. i 18. februar), na koju se prijavilo devet kandidata. Uvođenje registrovanih lobista, doprineće da lobiranje

Opširnije...

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Lobiranje 14.01.2021.

Agencija za sprečavanje korupcije podseća lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje na zakonsku obavezu propisanu odredbama čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i

Opširnije...

Poziv – treća obuka za lobiste

Lobiranje 16.09.2020.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva za pohađanje […]

Opširnije...

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobiste

Lobiranje 27.08.2020.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]

Opširnije...

Obaveštenje o održavanju druge obuke za lobiste

Lobiranje 15.06.2020.

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0096/20-11 od 27.05.2020. godine odredio je održavanje druge obuke za lobistu u periodu od 02. do 03. jula 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]

Opširnije...