Израђен други Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

AСК 15.11.2022.

Aгенција за спречавање корупције (у даљем тексту Aгенција) израдила је други Извештај о праћењу спровођења Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика.

Ревидираним акционим планом за Поглавље 23, надзор над спровођењем антикорупцијских мера предвиђених Оперативним планом за спречавање корупције у областима од посебног ризика (у даљем тексту Оперативни план), који је Влада Републике Србије усвојила 30. септембра 2021. године, поверен је Aгенцији. На основу активности 5.1.3. Оперативног плана, Aгенција је задужена да континуирано израђује шестомесечне извештаје о праћењу спровођења Оперативног плана са приказом статуса спровођења свих појединачних активности које су доспеле за реализацију и  препорукама за даље поступање.

Извештај можете преузети овде.