POZIV POLITIČKIM SUBJEKTIMA ZA PODNOŠENJE PRELIMINARNIH I KONAČNIH IZVEŠTAJA SA ELEKTRONSKIM POTPISOM

Izbori 2023 24.11.2023.

Politički subjekti su dužni da izveštaj podnesu i u elektronskoj i pisanoj formi, na obrascu I-2-P koji je propisan Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta.

Smatra se da je izveštaj podnet u propisanoj formi ako su podneti i u elektronskoj i u pisanoj formi.

Agencija ističe da je sada omogućeno političkim subjektima koji poseduju kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis da izveštaje mogu podneti samo u elektronskoj formi ukoliko taj izveštaj sadrži elektronski potpis.

Istovremeno, pozivamo sve političke subjekte da za svoja odgovorna lica obezbede kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis, kako bi iskoristile pogodnost za brže i efikasnije podnošenje izveštaja Agenciji u zakonskom roku.