Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi

ASK 27.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 26. septembra u Palati Srbija okrugli sto pod nazivom ’’Saradnja prekršajnih sudova i Agencije za sprečavanje korupcije – praksa i izazovi’’.

Direktor Agencije Dragan Sikimić istakao je dosadašnju saradnju sa prekršajnim sudovima i zahtev njenog kontinuiranog unapređenja, kao preduslov postizanja rezultata u sprečavanju i borbi protiv korupcije. „Ovakav vid koordinacije veoma je značajan i sa stanovišta evropskih integracija Republike Srbije, imajući u vidu da je Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23- potpoglavlje Borba protiv korupcije, održavanje radionica sa drugim državnim institucijama predviđeno kao kontinuirana aktivnost. Jedan od strateških ciljeva u Strateškom planu Agencije za sprečavanje korupcije za period 2019-2023. godine je unapređenje sprovođenja antikorupcijskih propisa, kroz osnaživanje saradnje sa prekršajnim sudovima“, istakao je Sikimić.

Olivera Ristanović, predsednica Prekršajnog suda u Beogradu, Gorica Sekulić, zamenica v.f. predsednice Prekršajnog apelacionog suda, sudije iz prekršajnih sudova u Kragujevcu, Nišu i Šapcu sa predstavnicima Agencije analizirali su dosadašnju saradnju, kao i mogućnosti unapređenja, posebno u domenu podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, razmene informacija i usaglašavanja baza podataka, uključujući i nove mehanizme u primeni, kao što je sporazum o priznanju prekršaja.