Poziv političkim subjektima za učešće na obuci

Politički subjekti 23.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije organizuje drugu obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenjem Godišnjeg izveštaja o finansiranju, preliminarnog i konačnog izveštaja o troškovima izborne kampanje. Obuka za predstavnike političkih subjekata održaće se 29. septembra 2022. godine, u prostorijama Agencije, sa početkom u 12.30 časova.

Pozivaju se zainteresovani politički subjekti i svi zainteresovani da se prijave za učešće na obuci putem imejl adrese finansiranje.ps@acas.rs.

Nakon izvršene prijave, svim zainteresovanim učesnicima biće dostavljena detaljna uputstva i program obuke, putem imejla.