Održana treća obuka za rukovodioce institucija koje izrađuju plan integriteta u III ciklusu

ASK 16.09.2022.

Agencija za sprečavanje korupcije održala je, 15. septembra 2022. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu, treću u nizu obuka za rukovodioce institucija koje su u obavezi da izrade i sprovedu plan integriteta u trećem ciklusu. Obuku „Direktor kao pokretač izgradnje institucionalnog integriteta“ pohađalo je 27 direktora, odnosno zamenika direktora, rukovodioca organizacionih jedinica domova zdravlјa, opštih i specijalnih bolnica, srednjih škola sa teritorije Grada Šapca, Sremske Mitrovice, Loznice, Rume.

Cilј ove obuke bio je da se rukovodiocima institucija predstavi važnost izrade planova integriteta kao institucionalnog mehanizma za prevenciju korupcije. U skladu sa tim, učesnicima su Milica Božanić načelnica Odelјenja za jačanje institucionalnog integriteta, Dragana Krunić šefica Odseka za planove integriteta i analizu rizika od korupcije i Lidija Kujundžić viši savetnik u Odseku, predstavile mehanizme za jačanje individualnog i institucionalnog integriteta kroz nadležnosti Agencije, pojam, značaj i svrhu izrade plana integriteta odnosno analizu rizika od korupcije u instituciji, a naročita pažnja posvećena je bolјem razumevanju uloge i odgovornosti direktora kod izrade i sprovođenja plana integriteta.

Polaznicima obuke predstavlјen je i način izrade i sprovođenja plana integriteta kroz IT aplikaciju, sa posebnim osvrtom na identifikaciju i procenu rizika od korupcije, kao i odabir adekvatnih mera pobolјšanja u rizičnim radnim procesima.

Podsećamo sve institucije da je u toku druga faza izrade plana integriteta u kojoj radna grupa treba da proceni rizike u svim oblastima/procesima koje su navedene u nacrtu plana integriteta, kao i da je krajnji rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavlјanje u aplikaciju 31.10.2022. godine.