Predstavnik Agencije na završnom sastanku Ekonomskog i ekološkog foruma OEBS

ASK 14.09.2022.

Predstavnik Agencije za sprečavanje korupcije učestvovao je na završnom sastanku Ekonomskog i ekološkog foruma Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS), održanom u Pragu pod nazivom „Unapređenje bezbednosti i stabilnosti u državama članicama OEBS-a kroz održivi ekonomski oporavak od  pandemije KOVID -19“.

Na forumu je razmatrana uloga Ekonomskog i ekološkog foruma u unapređenju dijaloga i saradnje u ekološkoj dimenziji, održivi ekonomski oporavak i ekološki rast, razvoj zelene ekonomije i uloga sektora energetike. Diskutovano je i o delotvornim merama sa cilјem unapređenja dobrog upravlјanja i borbe protiv korupcije u kontekstu ekonomskog oporavka.