Treće plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije u 2022. godini

ASK 09.09.2022.

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na plenarnom zasedanju Mreže institucija za sprečavanje korupcije (NCPA),  u organizaciji Nacionalne institucije za transparentnost Grčke, koja ovom inicijativom predsedava u 2022. godini.

Na zasedanju je razmatran napredak u realizaciji godišnjeg Akcionog plana, kao i prijem dve nove članice.

Pored toga, diskutovalo se i o organizaciji vebinara o jačanju integriteta u javnom sektoru, izradi vodiča u oblasti sprečavanja korupcije, organizaciji zajedničkih studijskih poseta sa cilјem uzajamnog pružanja stručne podrške, kao i aktivnostima na jačanju vidlјivosti NCPA.