Onlajn predavanja namenjena koordinatorima i članovima radne grupa za izradu plana integriteta

ASK 12.08.2022.

Prema planu održavanja onlajn predavanja u vezi sa izradom plana integriteta u narednom periodu planirano je pet obuka. Za predstavnike institucija sistema pravosuđa onlajn obuka biće organizovana 16. avgusta, sa početkom u 10 časova. Nakon toga, 17. i 18. avgusta predviđena je obuka za predstavnike iz sistema zdravstva, a 29. i 30. za predstavnike iz sistema javnih preduzeća. Agencija će u skladu sa datumima održavanja obuka blagovremeno putem elektronske pošte dostaviti institucijama link za pristup predavanju.

Cilj ove obuke je da se koordinatori i članovi radne grupe upoznaju sa procesom izrade plana integriteta kroz aplikaciju, sa posebnim osvrtom na identifikaciju i procenu rizika od korupcije, kao i odabir adekvatnih mera poboljšanja u rizičnim radnim procesima. Takođe, učesnici će imati priliku da postave pitanja u vezi sa nedoumicama sa kojima se susreću prilikom izrade plana integriteta.

Agencija podseća sve institucije da je u toku druga faza izrade plana integriteta u kojoj radna grupa treba da proceni rizike u svim oblastima/procesima koje su navedene u nacrtu plana integriteta, kao i da je krajnji rok za donošenje odluke o usvajanju plana integriteta i njeno postavljanje u aplikaciju 31.10.2022. godine.