Обавеза подношења прелиминарних извештаја о трошковима изборне кампање

Избори 21.03.2022.

Aгенција за спречавање корупције подсећа политичке субјекте који учествују у изборној кампањи за изборе који ће се одржати 3. априла 2022. године да, сагласно одредби члана 29. Закона о финансирању политичких активности, имају обавезу да Aгенцији поднесу прелиминарни извештај о трошковима изборне кампање до седам дана пре дана гласања.

Рок за подношење прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање је 28. март 2022. године.

Политички субјекти су дужни да извештај поднесу у електронској и писаној форми, на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцијама и извештајима политичког субјекта.

За недостављање прелиминарног извештаја о трошковима изборне кампање прописана је прекршајна одговорност за политичку странку и одговорно лице у политичкој странци или другом политичком субјекту.