Радионица о лобирању – резултати и очекивања

Лобирање 25.11.2021.

У Палати Србија одржана је друга радионица о лобирању у Републици Србији под називом: „Резултати и очекивања“ којој су присуствовали представници свих учесника у активности лобирања који су прошли обуку Aгенције са циљем да размене искуства, резултате и очекивања.

Учесници радионице сложили су се да Лобирање не сме да се сведе на бирократију и попуњавање разних образаца, како би се задовољила законска форма, већ би лобирано лице морало да чује лобисту и његове аргументе, уз истовремено ослушкивање и јавности, како би се доносили бољи и примењивији прописи од којих ће сви грађани имати користи. Република Србија имала је храбрости да се прикључи мањем броју држава у свету које имају закон али да би он имао потпуну примену сви учесници морају да буду активнији, закључак је овог скупа.

Aгенција ће и у наредном периоду организовати сличне радионице како би се разменила искуства, резултати, уочили одређени недостаци, исказала очекивања и подигла свест у јавности о лобирању као легалном, легитимном, етичком и антикоруптивном механизму у процесу доношења или измене најважнијих закона, других прописа или општих аката.