СAОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ РAДA КОЛ ЦЕНТРA НA ДAН ИЗБОРA

Избори 2024 03.06.2024.

Поводом  великог броја питања која су стигла на адресу Aгенције за спречавање корупције у вези са тим да ли је за време изборне кампање организовање и рад кол центара од стране политичких субјеката дозвољена активност у смислу Закона о финансирању политичких активности, Aгенција указује на следеће:

Према Закону о финансирању политичких активности изборна кампања представља скуп активности политичких субјеката које почињу од дана расписивања избора и окончавају се даном доношења укупног извештаја о резултатима избора, у сврху јавног представљања учесника у изборима и њихових изборних програма и позивања бирача да за њих гласају, односно да не гласају за друге учеснике на изборима и које обухватају: рад са бирачима и чланством; организовање и одржавање скупова; промоцију, израду и поделу рекламног материјала, брошура, лифлета и публикација; политичко оглашавање; истраживање јавног мњења, медијске, маркетиншке, ПР и консултантске услуге; спровођење обука за страначке активности, као и друге сличне активности; остале активности чији су трошкови недвосмислено повезани са изборном кампањом.

Из наведеног произилази да рад и организовање кол центара од стране политичких субјеката представља политичку активност у изборној кампањи у складу са наведеним законом. Имајући у виду све наведено, а посебно да се кол центри могу организовати како у циљу  истраживања јавног мњења, тако и за рад са бирачима и чланством, Aгенција оцењује да ова активност није забрањена у смислу Закона о финансирању политичких активности.