ОДРЖAНA 10. ОБУКA „РУКОВОДИЛAЦ КAО ПОКРЕТAЧ ИЗГРAДЊЕ ИНСТИТУЦИОНAЛНОГ ИНТЕГРИТЕТA”

AСК 17.05.2024.

У Скупштини Града Новог Сада одржана је десета обука „Руководилац као покретач изградње институционалног интегритета“, чији је циљ био да се руководиоцима институција представи важност израде планова интегритета као институционалног механизма за превенцију корупције.

Учесницима су представљени механизми за јачање индивидуалног и институционалног интегритета кроз надлежности Aгенције, појам, значај и сврха израде плана интегритета односно анализа ризика од корупције у институцији, а нарочита пажња посвећена је бољем разумевању одговорности директора у изградњи организационе културе и интегритета институције у контексту израде и спровођења плана интегритета.

Полазницима обуке приказан је и начин израде и спровођења плана интегритета кроз ИТ апликацију, са посебним освртом на идентификацију и процену ризика од корупције, као и одабир адекватних мера побољшања у ризичним радним процесима.

Обуку су похађали директори, заменици директора и секретари архива, музеја, библиотека, позоришта, центара за социјални рад, геронтолошких центара, јавних медијских установа, покрајинског завода за заштиту споменика културе и спортских установа.

Агенција подсећа све институције да је у току трећа фаза у којој спроводе мере из усвојеног плана интегритета, а координатор у електронској апликацији извештава о њиховом спровођењу. Крајњи рок за извештавање је 30.09.2024. године, а рок за доношење Одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета и њено постављање у апликацију је 31.10.2024. године.