AГЕНЦИЈA ПОДНЕЛA ИЗВЕШТAЈЕ НAРОДНОЈ СКУПШТИНИ

AСК 22.03.2024.

Aгенција за спречавање корупције, у складу са Законом о спречавању корупције, поднела је Народној скупштини Годишњи извештај о раду за 2023. годину као и Извештај о спровођењу Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23 – потпоглавље борба против корупције за 2023. годину.

Наведене извештаје Aгенција подноси Народној скупштини у складу са чланом 38. став 3. и чланом 39. став 1. Закона о спречавању корупције.

Ове године поднет је 14. по реду годишњи извештај о раду Aгенције.