СТAВ ВЕЋA AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Веће Aгенције 21.03.2024.

У вези са применом одредбе чл. 68. ст. 2. Закона о спречавању корупције која се односи на јавне функционере који су по престанку јавне функције одмах поново изабрани, именовани или постављени, а немају промене података из претходног извештаја о имовини и приходима,  Веће Aгенције за спречавање корупције на седници одржаној 20.03.2024. године заузело је начелни став који можете преузети на линку

Начелни став