ЈAВНИ КОНКУРС ЗA ФИНAНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМA ОРГAНИЗAЦИЈA ЦИВИЛНОГ ДРУШТВA У ОБЛAСТИ СПРЕЧAВAЊA КОРУПЦИЈЕ

Цивилно друштво 13.03.2024.

Aгенција за спречавање корупције расписала је јавни конкурс за финансијску подршку пројектима организација цивилног друштва у области спречавања корупције у 2024. години.

Општи циљ конкурса је подизање нивоа образовања младих у функцији спречавања корупције.    

Један од начина на који корупција може да се превенира је и едукација младих путем различитих образовних програма или пројеката. Важно је да образовање младих буде усмерено ка подизању свести о постојању, узроцима и штетности коју корупција има за јавни интерес и развијању вештина како да препознају ризичне ситуације за настанак корупције и одупру им се. Због тога овим путем стављамо фокус на унапређење знања и вештина важних за обликовање ставова, вредности и уверења младих против корупције.

Упутство за конкурисање и обрасци за пријаву на конкурс објављени су на интернет страници Aгенције https://www.acas.rs/cyr/competitions/active.

Рок за подношење предлога пројекта је 11. април 2024. године.