ВAНРЕДНО ПРИЈAВЉИВAЊЕ ИМОВИНЕ И ПРИХОДA

Јавни функционери 04.03.2024.

Aгенција за спречавање корупције указује јавним функционерима да је рок за ванредно пријављивање имовине и прихода 15. мај 2024. године. Имовина и приходи се ванредно пријављују са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја. Битна промена постоји кад су увећани или умањени имовина и приходи који, према претходном Извештају, прелазе просечну годишњу зараду без пореза и доприноса у Републици Србији или кад је промењена структура те имовине.

На основу званичних података Републичког завода за статистику („Службени гласник РС”, бр. 15/24) просечна годишња зарада без пореза и доприноса у Републици Србији за 2023. годину износи 1.032.084 динара.

Подсећамо да су и лица којима је престала јавна функција, дужна да ванредно пријаве имовину и приходе у наредне две године по престанку јавне функције.