ПОТПИСAН СПОРAЗУМ О СAРAДЊИ СA КОНФЕРЕНЦИЈОМ УНИВЕРЗИТЕТA СРБИЈЕ

AСК 08.02.2024.

           Епилог недавно одржане Међународне конференције поводом обележавања Дана и Недеље борбе против корупције, један је од акцената у раду Aгенције у овој години који је усмерен ка образовању младих и успостављању научно-стручне сарадње у области истраживања аспеката, перцепције и борбе против корупције у Републици Србији. Ово је  био повод да директор Aгенције Дејан Дамњановић, након потписаног Споразума  о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Новом Саду, потпише Споразум са председником Конференције универзитета Србије (КОНУС) проф. др Владаном Ђокићем, ректором Универзитета у Београду.

           Потписници Споразума су се сагласили да ће успостављање дугорочне сарадње допринети развоју и унапређивању рада обе институције, кроз јачање њихових капацитета у укључивању и координацији универзитета у Србији у активности превенције и борбе против корупције.

  

          Директор Дамњановић је нагласио овом приликом:

  • „Сматрам да борба против корупције захтева ефикасну и континуирану сарадњу свих релевантних институција, тако да на овај начин постижемо циљ да се запослени у Aгенцији упознају са активностима координисања рада универзитета у Србији, утврђеним заједничким политикама, изазовима универзитета у Србији у вези са појавним облицима корупције и с тим у вези усмеравају пројекти и активности Aгенције у вези са корупцијом на утврђене проблеме, питања и изазове“.

         Председник КОНУС-а проф. др Ђокић је посебно истакао друштвени значај КОНУС-а у координисању рада акредитованих, државних и приватних, универзитета у Србији.

  • „Мишљења сам да је од изузетне важности да кроз упознавање са изазовима спречавања и борбе против корупције и њиховог решавања, са нагласком на пракси Aгенције, додатно унапредимо потенцијал узајамне сарадње, благовременог обавештавања и консултовања у питањима од значаја за превенцију и борбу против корупције у области  високог образовања“, рекао је проф. др Ђокић.

         Конкретни облици сарадње о којима су се потписници Споразума сагласили су: размена информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у области спречавања и борбе против корупције, а која ће се реализовати унутар пројеката од заједничког интереса; циљно учешће запослених у Aгенцији на седницама Ректорског савета КОНУС-а, радним групама и другим телима које Ректорски савет може основати, као и организовање и учешће у заједничким стручним скуповима посвећеним актуелним темама из области спречавања корупције, заједнички рад на научно-истраживачким пројектима, као и објављивање научних и стручних радова и праксе Aгенције у заједничким публикацијама, публикацијама Aгенције или КОНУС-а и другим публикацијама.