ОБУКA ЗA ЛОБИСТУ

Лобирање 05.02.2024.

Агенција за спречавање корупције организује обуку за лобисту 6. и 7. марта 2024. године у просторијама Агенције, Царице Милице 1, Београд.

Рок за подношење захтева за похађање обуке је 24. фебруар 2024. године.

Износ накнаде од 52.960,оо динара за похађање обуке и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на број рачуна 840-0000031255845-68, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Обука за лобисту.

Захтев за похађање обуке налази се на линку: http://publicapp.acas.rs/#/login

Агенција подсећа да се захтев подноси најпре електронским путем. Након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани  захтев, са доказом о уплати, доставља се Агенцији непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Сатница Програма обуке за лобисту биће накнадно објављена.