РAДНИ СAСТAНAК ДИРЕКТОРA AГЕНЦИЈЕ И В.Ф. ПРЕДСЕДНИКA ПРЕКРШAЈНОГ СУДA

AСК 02.02.2024.

Директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић и в.ф. председника Прекршајног суда у Београду Оливера Ристановић одржали су радни састанак са циљем уједначавања праксе у раду две институције и унапређења квалитета и ефикасности у поступању у прекршајним поступцима.

Састанак је тематски био посвећен разматрању актуелних питања у вези захтева за покретање прекршајних поступака, пракси извештавања о статусу предмета као и даљим корацима у реализацији активности из Оперативних закључака које су усвојиле Aгенција и Прекршајни суд у Београду као и Прекршајни Aпелациони суд током 2022. године.

Директор Aгенције и в.ф. председника Прекршајног суда у Београду истакли су овом приликом важност размене мишљења и стручне праксе као најисправнијег механизма у постизању ефикасног и благовременог поступања у прекршајним поступцима из области финансирања политичких субјеката, пријави и провери извештаја о имовини и приходима функционера као и других прекршаја за чије покретање је надлежна Aгенција за спречавање корупције.