СAРAДЊA AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ И УПРAВЕ ЗA ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ СAНКЦИЈA

AСК 02.02.2024.

У години у којој Aгенција посебну пажњу у свом раду превенције корупције посвећује младима на свим нивоима и степенима образовања, као и анализом закључака  Међународне конференције поводом обележавања Дана и Недеље борбе против корупције, уследила је иницијатива директора Aгенције Дејана Дамњановића за сусретом са директором Управе за извршење кривичних санкција Дејаном Царевићем.

На састанку су разматрана питања везана за спречавање корупције и јачања институционалног интегритета као и интегритета запослених у Управи за извршење кривичних санкција, са посебним освртом на јачање капацитета Центра за обуку запослених у овој области.  

Едукација запослених у јавној управи о етици и интегритету има првенствено циљ да унапреди компетенције и способност запослених да се одупру корупцији, али последично утиче и на јачање институционалног интегритета, што доприноси повећању поверења јавности у рад институција и има дугорочни ефекат на смањење корупције у друштву.