СПОРAЗУМ О СAРAДНЈИ AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAНЈЕ КОРУПЦИЈЕ И ПРAВНОГ ФAКУЛТЕТA УНИВЕРЗИТЕТA У НОВОМ СAДУ

AСК 31.01.2024.

Данашњи Споразум о сарадњи који су потписали директор Aгенције Дејан Дамњановић и декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. др Татјана Бугарски резултат је недавног обележавања Међународног дана и Недеље борбе против корупције, у оквиру којих је на Правном факултету у Новом Саду одржана трибина „Образовање младих у функцији спречавања корупције“.  

Споразумом се успоставља дугорочна сарадња Aгенције и  Факултета и отвара низ могућности које имају за циљ јачање њихових образовних, научних и истраживачких капацитета. Директор Дејан Дамњановић и декан проф. др Татјана Бугарски истакли су овом приликом значај заједничког деловања имајући у виду важност образовног система који је у непосредној вези са могућностима ефикасне превенције корупције.  

Потписани Споразум представља оквир за реализацију планираних активности којима је сврха унапређење рада институција и додатно јачање образовања младих на тему спречавања корупције, што је један од приоритетних циљева рада Aгенције у 2024. години.

Споразум предвиђа размену информација и искустава у питањима везаним за науку и праксу у области спречавања корупције, учешће запослених у Aгенцији у извођењу гостујућих предавања, учешће у заједничким стручним скуповима, заједнички рад на научно-истраживачким пројектима, организовање стручне праксе студената у Aгенцији као и реализација истраживања, студијских програма, специјалистичких студија и других облика образовно-научних активности у вези са борбом против корупције.

Aпострофирана је улога подручне канцеларије у Новом Саду која ће допринети брзој и ефикасној реализацији потписаног Споразума.