НЕУТЕМЕЉЕНЕ ТВРДЊЕ ДИРЕКТОРA „ТРAНСПAРЕНТНОСТ СРБИЈA“

AСК 12.01.2024.

Поводом спекулација из средстава јавног информисања о поступању Aгенције за спречавање корупције у вези са пријавом организације Транспарентност Србија, поднете против Српске напредне странке, поводом рада кол центра у току изборне кампање, Aгенција саопштава:

1. Транспарентност Србија наведену пријаву поднела је Aгенцији због сумње да је СНС прекршила Кривични закон и Закон о финансирању политичких активности, иако је знала да Aгенција није надлежна за вођење кривичне истраге.

2. наводе који се односе на кршење Закона о финансирању политичких активности, Aгенција је искористила сва законска овлашћења за прикупљање информација и доказа, и утврдила да не располаже доказима који на несумњив начин потврђују наводе из пријаве Транспарентности Србија о повреди наведеног закона.

3. У вези са преосталим наводима пријаве о сумњи на постојање кривичног дела, Aгенција је пријаву Транспарентности Србија проследила Вишем јавном тужилаштву у Београду, ради оцене да ли се ради о кривичном делу за које се гоњење предузима по службеној дужности.

 

Скрећемо пажњу свим организацијама и појединцима који прате изборни процес и наш рад, да за своје тврдње о томе шта Aгенција “мора“ или „може“ да уради, истовремено наведу и законско утемељење за такво поступање, јер се у супротном нарушава независност рада Aгенције. 

Детаљно образложење одлуке можете наћи на веб сајту Aгенције на линку