ОБAВЕЗA ИЗВЕШТAВAЊA О СПРОВЕДЕНОЈ ОБУЦИ „ЕТИКA И ИНТЕГРИТЕТ“

AСК 12.01.2024.

Aгенција за спречавање корупције подсећа сва јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина да су дужни да до 30. јануара 2024. године поднесу извештај о спровођењу обуке „Етика и интегритетˮ.

Извештај се доставља искључиво путем апликације која је доступна на адреси eduizvestaji.acas.rs.

Посебно истичемо да органи наведене циљне групе који нису спровели обуку до краја претходне године имају обавезу да доставе извештај, без обзира на то што нису спровели обуку.