ОБУКA У НИШУ

Политички субјекти 13.11.2023.

Представници Aгенције за спречавање корупције одржали су обуку „Примена Закона о финансирању политичких активности“ за политичке субјекте који делују на територији града Ниша. На обуци је посебна пажња посвећена понашању политичких субјеката током изборне кампање. Разговарало се о дозвољеним и недозвољеним активностима као и законским обавезама  приликом поделе рекламног материјала политичких странака.

Представници Aгенције су посебно истакли да је у току изборне кампање политичким субјектима забрањено финансирање активности хуманитарног карактера као и коришћење јавних ресурса у промотивне политичке сврхе.