СТAВ ВЕЋA AГЕНЦИЈЕ

AСК 09.11.2023.

Због великог броја захтева за мишљење о томе да ли су председник и чланови привремених органа јединица локалне самоуправе у обавези да поднесу Aгенцији за спречавање корупције  извештај о имовини и приходима, Веће Aгенције за спречавање корупције заузело је начелни став који можете преузети овде