ОДРЖAНA ОБУКA ЗA ПРЕДAВAЧЕ У НОВОМ ПAЗAРУ

AСК 08.11.2023.

Представнице Aгенције за спречавање корупције одржале су обуку за предаваче у области етике и интегритета у Новом Пазару, у просторијама Канцеларије за младе Новог Пазара, од 30. октобра до 3. новембра 2023. године.

Запослени у органима јавне власти са територије Рашке и Новог Пазара су током петодневне обуке овладали вештинама и знањима за самостално извођење обуке о етици и интегритету у јавној управи. Кључне теме биле су: улога и вредности запослених у јавној управи, ризичне ситуације за настанак корупције у радном окружењу, етичке дилеме, јавни наступ, комуникација, методе и технике обучавања, како одрасли уче, итд. Последњег дана обуке,  полагањем теста знања и извођењем једног дела обуке о етици и интегритету, полазници су добили статус едукованих реализатора.

Aгенција за спречавање корупције спроводи ову обуку већ девет година, у ком периоду је обучила укупно 210 запослених у органима јавне власти за самостално извођење обуке о етици интегритету.