ПОСМAТРAЧИ ИЗБОРНЕ КAМПAЊЕ AГЕНЦИЈЕ НA ТЕРЕНУ

Избори 2023 07.11.2023.

Aгенција за спречавање корупције обавештава јавност да су посматрачи изборних кампања (теренски посматрачи и коориднатори), које је ангажовала Aгенција, почели са радом на терену. Aгенција позива све политичке субјекте, надлежне органе и друге учеснике изборног процеса да омогуће посматрачима Aгенције да обављају послове за које су ангажовани.

Теренски посматрачи имају овлашћење да у име Aгенције, до дана избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака промотивног изборног материјала.

Координатори имају овлашћење да у име Aгенције, до дана проглашења коначних резултата избора, несметано прикупљају информације и податке у вези са активностима политичких субјеката у изборној кампањи путем аудио и видео записа, фотографија у електронском формату и прикупљањем примерака промотивног изборног материјала. Такође, координатори у циљу добијања одређених информација и података у вези са изборном кампањом, по захтеву централног координатора, могу да се обрате политичким субјектима, државним органима, органима јединице територијалне аутономије, органима јединице локалне самоуправе и органима градске општине.