ОТВAРAЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ РAЧУНA ЗA ИЗБОРНУ КAМПAЊУ

Избори 2023 02.11.2023.

Политичке странке, групе грађана и коалиције (политички субјекти) су дужни да посебан рачун отварају и користе у циљу прикупљања средстава за финансирање одређене изборне кампање, као и за плаћање свих трошкова везаних за исту изборну кампању.

Групе грађана отварају текући рачун на име физичког лица које одређено споразумом, односно уговором о оснивању групе грађана, при чему то не може бити рачун које то лице користи у приватне сврхе.

Aгенција за спречавање корупције указује на то да политички субјекат који не поседује посебан рачун дужан је да тај рачун отвори након расписивања избора, а пре проглашења изборне листе, код Управе за трезор или пословне банке, и да рачун који је отворен за финансирање одређене изборне кампање (за народне посланике и одборнике) може да се користи једино у ту сврху.

Посебно треба указати на случај отварања посебног рачуна за сврху изборне кампање у случају локалних избора. Како су локални избори везани за територију јединице локалне самоуправе, и како не морају бити одржани у исто време, односно не морају се истовремено окончати, то политички субјекат који учествује у овим изборним кампањама отвара посебан рачун за оне локалне изборе у којима је регистровао листу.