ОДРЖAНA ОБУКA У ВРAЊУ

Политички субјекти 01.11.2023.

Представнице Aгенције за спречавање корупције одржале су обуку за политичке субјекте у Врању.

Са одредбама Закона о финансирању политичких активности упознале су представнике политичких странака које делују на подручју града Врања. Они су упознати са изворима и начинима финансирања политичких активности, забранама злоупотребе јавних ресурса током изборне кампање, начину подношења и садржини прелиминарних и коначних извештаја о трошковима изборне кампање, као и редовних годишњих извештаја о финансирању.

Посебно је указано да прелиминарни и коначни извештаји о финансирању, које политички субјекти подносе Aгенцији, морају садржати све податке о трошковима насталим у току изборне кампање.