ВЕЋЕ AГЕНЦИЈЕ У ПУНОМ СAСТAВУ

AСК 31.10.2023.

Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, одржаној 26. октобра 2023. године изабрала је Весну Лазаревић, судију Управног суда у пензији, за члана Већа Aгенције за спречавање корупције. Избором судије Лазаревић за петог члана Већа Aгенције, овај другостепени орган Aгенције спроводиће своје надлежности у пуном саставу.