ВИШЕ ЈAВНО ТУЖИЛAШТВО И AГЕНЦИЈA ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ - УНAПРЕЂЕЊЕ СAРAДЊЕ

AСК 19.09.2023.

Унапређење сарадње у поступцима откривања и процесуирање кривичних дела са елементима корупције био је повод за данашњи разговор главног јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненада Стефановића и директора Aгенције за спречавање корупције Дејана Дамњановића.

На састанку у просторијама ВЈТ у Београду, којем је присуствовала и заменик главног јавног тужиоца за сузбијање корупције Бранкица Марић, посебан акценат је стављен на поступке из надлежности провере имовине и прихода јавних функционера, сукоба интереса, као и контроле финансирања политичких активности, у којима се остварује значајна сарадња две институције.    

Размотрени су и модалитети проактивне сарадње и размене података у циљу ефикаснијег поступања обе институције.           

Директор Aгенције и главни јавни тужилац су се сагласили да је улога Вишег јавног тужилаштва у Београду кључна у домену кривичног гоњења у случајевима високе корупције, док је улога Aгенције кључна у поступку откривања и иницирања ове врсте кривичних дела пред надлежним тужилаштвима.

 Такође, овом приликом указано је и на важност сарадње свих државних органа у оквиру рада ''ударних група'' са циљем ефикасног и брзог процесуирања учинилаца коруптивних кривичних дела.