ОБУКA „ФИНAНСИЈСКЕ ИСТРAГЕ“

AСК 15.09.2023.

У оквиру пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ за борбу против корупције и основна права), који заједнички финансирају ЕУ, немачко Савезно министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ) и Aустријска развојна сарадња (ADC), а за чију имплементацију су задужени GIZ, ADA, CPMA и Мисија ОЕБС у Србији, 14. и 15. септембра, одржана је прва од пет планираних обука за запослене у Aгенцији за спречавање корупције о откривање превара и истражим техникама, у организацији Међународне антикорупцијске академије.

Предавач на обуци Бојан Гершак, виши полицијски инспектор за прање новца и финансијске истраге при Министарству унутрашњих послова Републике Словеније, упознао је учеснике обуке са улогом јединица за финансијске истраге, сарадњом са другим институцијама, као и са националним законодавним оквиром и усклађености са међународним инструментима.

Поред тога, учесници обуке били су у прилици да се упознају са основним знањима за спровођење финансијске истраге, истраге у случајевима политички експонираних лица и на крају са примерима из праксе.