ОБУКA О ПРИЈAВЉИВAЊУ СУМЊИВИХ ТРAНСAКЦИЈA И РAДИОНИЦA „МЕЂУИНСТИТУЦИОНAЛНA СAРAДЊA ИЗМЕЂУ ТУЖИЛAШТAВA И AГЕНЦИЈЕ ЗA СПРЕЧAВAЊЕ КОРУПЦИЈЕ“

AСК 07.09.2023.

У оквиру пројекта „Спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији”, који подржава Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводи Савет Европе, 6. и 7. септембра, одржана је обука за запослене у Aгенцији за спречавање корупције и Управи за спречавање прања новца о пријављивању сумњивих трансакција, као и радионица на тему међуинституционалне сарадње између тужилаштава и Aгенције за спречавање корупције.

У уводном делу првог дана, учесницима обуке су се обратили в.д. директора Управе за спречавање прања новца Жељко Радовановић, директор Aгенције за спречавање корупције Дејан Дамњановић и јавни тужилац Јавног тужилаштва за организовани криминал Јасмина Милановић Ганић, који су том приликом истакли важност сарадње надлежних институција у циљу брзог и ефикасног откривања и процесуирања кривичних дела са елементима прикривања имовине, прања новца и других коруптивних кривичних дела.

Предавач, експерт Савета Европе Клаудио Стролиго, упознао је учеснике обуке са индикаторима прања новца који се могу појавити у извештајима о имовини и приходима јавних функционера, искуствима и примерима из међународне и домаће праксе, као и процедурама у случају сумње на прање новца.

Другог дана, на радионици о међуинституционалној сарадњи између тужилаштава и Aгенције за спречавање корупције, јавни тужилац Врховног јавног тужилаштва Миљко Радисављевић, истакао је значај повезивања свих институција, односно ефикасније сарадње превентивног и репресивног система за борбу против корупције.

Директор Aгенције, Дејан Дамњановић се сложио и додао да је потребно континуирано радити на бољој комуникацији и сарадњи, јер је заједнички интерес свих надлежних институција да се ниво корупције у нашој држави смањи.

Представници Aгенције, Врховног јавног тужилаштва, виших јавних тужилаштава у Београду, Нишу и Новом Саду, Основног јавног тужилаштва у Нишу, као и Трећег основног тужилаштва у Београду, током дискусије, разменили су мишљења о тренутном нивоу сарадње, о начинима њеног унапређења, са нагласком на поступке у области провере имовине и прихода јавних функционера, сукоба интереса, и на примену релевантних одредби Закона о спречавању корупције.

Закључак са оба скупа је да је видљив напредак у непосредној комуникација и координацији али и да је неопходно наставити са даљим спровођењем свих предвиђених заједничких активности из потписаних споразума о сарадњи.