ТРЕЋA ОБУКA ЗA ЛОБИСТУ У 2023. ГОДИНИ

Лобирање 06.09.2023.

 

Aгенција за спречавање корупције, у овој години организује трећу обуку за лобисту. Обука ће се одржати 28. и 29. септембра 2023. године у просторијама Aгенције за спречавање корупције, Царице Милице 1, Београд.

Рок за подношење захтева за похађање обуке је 16.09.2023. године.

Захтев за похађање обуке за лобисту налази се на линку http://publicapp.acas.rs/#/login

Износ накнаде од 52.960,00 динара за похађање обуке и издавање уверења о завршеној обуци за лобисту уплаћује се на број жиро рачуна: 840-0000031255845-68, прималац: Aгенција за спречавање корупције сврха: Обука за лобисту

Aгенција подсећа да се захтев подноси електронским путем. Након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Сатница Програма обуке за лобисту биће накнадно објављена.