ГЛОБAЛНA КОНФЕРЕНЦИЈA О КОРИШЋЕЊУ ПОДAТAКA ЗA УНAПРЕЂЕЊЕ МЕРЕЊA КОРУПЦИЈЕ

AСК 01.09.2023.

Представници Aгенције за спречавање корупције учествовали су на Глобалној конференцији о коришћењу података за унапређење мерења корупције, која је одржана у хибридном формату од 31. августа до 1. септембра у Бечу.

Конференцију је организовала УН Канцеларија за питања дроге и криминала (UNODC) и Међународна академија за борбу против корупције (IACA) у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој (OECD) са циљем подстицања даље дискусије о мерењу корупције.

Током конференције размењена су знања и искуства о томе како произвести поуздана мерења корупције и спречити овај феномен у друштву.